Allt annat

Ett nytt sätt att jämföra bilförsäkringar

Alla som äger en bil måste minst ha en trafikförsäkring. Det är en grundläggande bilförsäkring som täcker personskador vid olycka. Trafikförsäkringen täcker även skador på andras fordon och egendom samt lös egendom. Många väljer en halvförsäkring till bilen som täcker betydligt mer. Med bara trafikförsäkring får du inget skydd för skador på din bil eller för dig som kör bilen.

Du kan läsa mer om bästa bilförsäkringen enligt Försäkringsguiden som har ett nytt sätt att jämföra försäkringar. Försäkringsguiden hjälper dig att jämföra många olika bilförsäkringar oavsett bilmärke. Du får även tips och råd på vad du ska tänka på när du jämför bilförsäkringar.

Halvförsäkring eller helförsäkring – bilens värde kan avgöra

En halvförsäkring till bilen ger i många fall tillräckligt skydd. Betydligt mer än den obligatoriska trafikförsäkringen. Till exempel täcker halvförsäkring ofta bland annat:

  • Om bilen blir stulen eller delar till bilen blir stulna.
  • Stenskott på glasrutor som är relativt vanliga.
  • Till viss del elektronikskador eller vid skador på motorn.
  • Bärgning vid olycka eller haveri.
  • Det ingår även rättskydd om du hamnar i juridisk tvist vid olycka samt krisskydd.

Helförsäkringen har mer omfattande skydd i samband med skador på bilen vid olycka, även viltskador och skadegörelse. Därför om du har en bil som är högt värderad kan en helförsäkring vara ett extra skydd.

För elbilar finns det speciella försäkringar som lönar sig att jämföra. Exempelvis för att hitta bättre skydd vid elfel eller problem med batteriet. Med en speciell elbilsförsäkring får du det skydd och den ersättning som motsvarar risker och värdet på elbilen.

Att granska villkoren och tänk på detta om du vill byta bilförsäkring

När du använder Försäkringsguiden kan du enklare hitta bilförsäkring utifrån ditt behov och den kostnad du anser rimlig. Däremot är det bra att granska villkoren och omfattningen när du fått fram de bilförsäkringar som passar dig. Alla halvförsäkringar har inte samma villkor eller ersättningar.

Bilförsäkringar gäller alltid ett år i taget. Därför är det lämpligt att byta försäkring i samband med att bilförsäkringen går ut. Du kan behöva meddela ditt tidigare försäkringsbolag att du avser byta. Annars kan bilförsäkringen förnyas automatiskt. Det måste du göra innan förfallodatum, annars riskerar du att stå med dubbla försäkringar.