Allt annat

Att ha en egen brunn på torpet

Om du har ett torp eller hus med egen brunn så är det en del att tänka på. Att inte ha kommunalt vatten innebär att det tillkommer en hel del extraarbete, men det behöver inte vara mer än några timmar varje år som måste läggas på att garantera bra vattenkvalitet. Då gäller det framförallt att regelbundet kontrollera vattenkvaliteten så att den inte förändras. Men om du måste renovera en gammal brunn så finns det desto mer att tänka på, särskilt om den inte har använts på länge.

En brunn som har stått orörd

Har brunnen stått oanvänd länge så kan den ha slammat igen eller fått infekterat vatten som gör att den inte går att använda. Då måste du först och främst göra en vattenanalys för att se hur allvarligt läget är.

Vatten som inte omsätts surnar efter ett tag och både luktar och smakar illa. Om brunnen är tät så går det lätt att åtgärda, för då är det bara att rengöra den och sätta på ett ordentligt brunnslock. Flera typer av brunnslock finns på marknaden och därför är det enkelt att hitta ett som passar. Tidens tand nöter ofta på brunnslock och ledningar, så det brukar vara en bra idé att byta ut det.

Om brunnen har förorenats av spillvatten från ett felaktigt avloppssystem, närliggande åkrar eller gödselstackar kan det bli stora problem. Det kan till och med bli så allvarligt att du måste anlägga en helt ny brunn. Det kan därför vara en bra idé att kontrollera hur det ligger till med brunnen innan du köper det där torpet som du drömmer om.

Att rengöra brunnen

En renovering och rengöring av brunnen börjar med att man länspumpar den. Sen borstas den ren, botten rensas, väggarna tätas och nytt bottengrus läggs ner. Det kan även vara aktuellt att förstärka brunnen med betongringar. Om du vill ta reda på vilken kapacitet brunnen har så måste den provpumpas i minst en vecka. Då länsas brunnen flera gånger och tillrinningen mäts. Vattnets kvalitet undersöks samtidigt genom att man gör en bakteriologisk analys.